Sri. Vasu. G
SHO, Bandar Taluka PS
Phone.No: 9440796417

Brief Information about Bandar Rural PS:
LAND: 08672-223322
SI-1: 9440796417
SI-2: 9440796416
Mail ID: shobandartaluka@gamail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-

S.No MAIN VILLAGES: 34 HAMLETS :55
1. ARISEPALLI 1.Cheekativaanipalem,

2.Chittipalem

3.Hussainpalem,

4.Bairagipalem

2. BUDDALAPALEM 5.Gollagudem
3. BORRAPOTHUPALEM 6.Pillamgollapalem
4. BOGIREDDIPALLI 7.Ramakhandam
5. CHINAKARAGRHARAM 8.Pallipalem
6. CHINNAPURAM 9.Venkatapuram
7 GOKAVARAM 10.Reddypalem

11.Vadarevupalem

8. GOPUVANIPALEM
9. GARAALADIBBA
10. GUNDUPALEM 12.Pallipalem

13.Krishnaraopet

11. KAANURU 14.ChinaKanuru

15.Pallipalem

16.Vannaru

12. K.P.T.PALEM 17.Malakayalanka
13. KONA 18.Patheru

19.Golladibba

14. MANGINAPUDI
15. MEKAVAANIPALEM 20.SrinivasaNagar, 55.N.M.Colony
16. NELAKURRU 21.Thummalapalem
17. N.GOLLAPALEM 22.Vadagoyyi

23.Simhachalam

24.Thummalapalem

18. PEDAPATNAM 25.Gollagudem
19. POTLAPALEM 26.Kottapudi
20. PEDAPOTHEPALLI 27.Chinapothepalli,

28.Vullipalem

21. PEDAKARAGRAHARAM 29.Campbelpet
22. POTHIREDDIPALEM 30.Pillarisettipalem
23. PEDAYADARA 31.Chinayadara
24 POLATITIPPA 32.Nelithippa

33.Ganapathi Nagar

25. PALLITUMMALAPALEM 34.Krishnanagar
26. RUDRAVARAM 35.R.Gollapalem
27. SIRIVELLAPALEM 36.Marridibba

37.Kummaripadu

28. SULTHANNAGARAM
29. S.N.GOLLAPALEM
30. SEETARAMAPURAM 38.Bontuvenkannathota
31. TALLAPALEM 39.JonnalavariModi      40.Pallipalem

41.Sathenapalem           42.Giripuram

43.Satrampalem                   44.Vadlavanipalem

45.Jonnalavaripalem  46.Rayavanipalem

47.Botlavanipalem               48.Posinavanipalem

49. Kamsalipalem                50. Madivanipalem

50.Sajjavanipalem

32. TAPASIPUDI
33. TUMMALACHERUVU 51.Kammavaaricheruvu
34. VADAPALEM 52.Bhavanipuram

53.VenkataDurgambapuram

54.Satyannarayanapuram