Sri. Kalluru Prathap Reddy
SI, Chatrai PS
Phone.No: 9440796455

 

 

Brief Information about Chatrai PS:

LAND: 08673-257247
SI/CI/DSP NO: 9440796455
Mail ID: shochatrai@gamail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-
1).Chatrai, 2).Chatrai Gollagudem, 3).Arugolanupeta, 4).Janardhavaram, 5).Chittapuru, 6).Thummagudem, 7).T.Gudipadu, 8).Jayapuram, 9).Malapalem, 10).Somavaram, 11).Jagannadhapuram, 12).Kothagudem, 13).Yarravarigudem, 14).Polavaram, 15).Pothanapalli, 16).Mankollu, 17).Cheepurugudem,18).Mangapeta, 19).Marribandam, 20).Kotapadu, 21).Chinnampeta, 22).Parvathapuram, 23)Burugugudem, 24).Narasimharaopalem, 25).C.Gudipadu, 26).Pittalavarigudem, 27).Chanubanda, 28).Surampalem, 29).Karunapuram, 30).Krishnaraopalem.