Sri. R.Dharma Raju,
SI, G.Konduru
Phone.No: 9440796448

Brief Information about G Konduru PS:

LAND: 0866-2802233
SI.NO: 9440796448
Mail ID: shogkonduru@gamail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-
1).Pinapaka (hamlets 1.Vidyanagar, 2.Loya 3.kadiyam pothavarm 4.Narasananaguedm), 2).Velaturu (hamlets 1. Bhimvarapadu, 2.Sitharampuram ), 3) Gurajjupalem, 4). Kuntamukkala, 5). H.Muthyalampadu , 6) Cheruvumadavarm (hamlet 1.Munagapadu ), 7)G.Konduru ( hamlet 1.kothuru ), 8).Gaddamanugu, 9).Velagaleru(hamlet1. Kolleti Gudem), 10).Duggiralapadu, 11) Gangineipalem (hamlet 1.Patrempadu ), 12) Kattubadipalem , 13 Kavuluru, 14).Sunnampadu , 15).Chevuturu , 16). Venkatapuram, 17)Kandulapadu (hamlet 1.Chagireddipadu ), 18) Chinna Nandigama, 19). Koduru ((Hamlet 1. K.Kandrika) 20).Atkuru .21). Thelladevarapadu .