V Sateesh, SI
Phone No: 9440796454

Brief Information about Gampalagudem PS:

LAND: 08673-274233
SI/CI/DSP NO: 9440796454
Mail ID: shogampalagudem@gmail.com
PS Jurisdiction: (Name of villages)-
1).Gampalagudem, 2).Nemali,3) Ummadidevarapalli, 4). Konijarla, 5). Arlapadu(Hamlets:Seetharamapuram,Kottha Arlapadu), 6) Gadevarigudem, 7)Vutukuru(Hamlet:Rajulapalem, 8).Dundiralapadu(Hamlets:Mittagudem, Mallempadu), 9).Tunikiapdu(Hamlet:Bhagavanulapuram), 10).Rajavaram, 11) Penugolanu( Hamlet:Zinkalapalem), 12) Chintalanarva(Hamlet:Chennavaram), 13) Satyalapadu, 14)Meduru, 15) Pedakomira(Hamlet: Thotamula), 16) Ammireddigudem(Hamlet:Chinakomira), 17)Gosaveedu(Hamlet:Gangadevapadu, Ramakrishnapuram), 18)Vinagadapa(Hamlet:Narikampadu), 19)Kotthapalli, 20)Anumollanka, 21)Kanumuru, 22) Lingala, 23) Sobbala, 24) Gullapudi.