Sri. K.Vijaya Paul,
SDPO, Gannavaram
Phone.No: 9440796409

 

Circles of Gannavaram Sub-Division

Penamaluru

Gannavaram

Hanuman Junction

Kankipadu