Sri. M.P.S.S. Ranghanadh,
SI, Kanchakacharla PS
Phone.No: 9440796460

Brief Information about Kanchikacherla PS:

LAND: 08678-274333
SI NO: 9440796460
Mail ID: shokanchikacherlaps@gmail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-
1. Kanchikacherla, 2. Paritala, (H) Nallalampeta, 3. Parakalapadu, 4. Gottemukkala
5. Moguluru, 6. Keesara, 7. Gandepalli, 8. Pendyala, 9. S.Amaravaram
10. Kothapeta , 11. Chevitikallu, 12. Kunikanapadu, 13. Mannanuru
14. Vemulapalli, 15. Bathinapadu, 16. Gani-Atkuru