Sri. K. Srinivasu,
SI, Nagayalanka PS
Phone.No: 9440796469

Brief Information about Nagayalanka PS:

LAND PHONE NO.: 08674-274333
MOBILE NO. OF SI OF POLICE: 9440796469
Mail ID: shonagayalanka@gmail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-
1).Vakkapatlavaripalem, 2).Marripalem,3) Nangegadda 4).Chodavaram 5). Bhavadevarapalli, 6) Kammanamolu, 7)Sangameswaram, 8Nagayalanka, 9).Remalavaripalem, 10).Talagadadeevi, 11) Ganapeswaram, 12) Naali, 13) Sorlagondi 14).T.Kothapalem 15).Pedapalem 16). Parrachivara, 17).Etimoga, 18) Pedakammavaripalem 19).Gullalamodha 20).Edurumondi.21). Nachugunta. 22)Elachetladibba.