Nandigama PS

Sri. Pogiri Kanka Rao 
Inspector of Police Nandigama PS
Phone.No:8332983808

Sri.G.Rama krishna
SI-I, Nanadigama PS
Phone.No: 9440796456

Sri. D.Srinu 
SI-II, Nandigama PS
Phone.No: 9440796457

Brief Information about Nandigama PS:

LAND: 08678-275233
SI/CI/DSP NO: 8332983808
SI1:9440796456
SI2:9440796457
Mail ID: shonandigamapolicestation@gamail.com

MAIN VILAGES
1. ADAVIRAVULAPADU 2. AMBARUPETA 3. CHANDAPURAM 4. DAMULURU 5. GOLLAMUDI 6. ITHAVARAM 7. JONNALAGADDA 8. KANCHALA 9. KONATHAMATMAKURU 10. KONDURU 11. KETHAVEERUNIPADU 12. LINGALAPADU 13. MAGALLU 14. M.CHERLA 15. NANDIGAMA 16. PALLAGIRI 17. PEDDAVARAM 18. RAGHAVAPURAM 19. KAMMAVARIPALEM 20. RAMIREDDIPALLI 21. RUDRAVARAM 22. SOMAVARAM 23. THAKKELLAPADU 24. THORRAGUDIPADU

HAMLET VILLAGES
1. LACHAPALEM
2. CHINNANAPALEM
3. CHERUVUKOMMUPALEM
4. K.B.K.PALEM