Sri. D. Anand Kumar
SI, Reddigudem PS
Phone.No: 9490617904

Brief Information about Reddigudem PS:

LAND: 08673-27923
SI: 9490617904
Mail ID: shoreddigudem@gamail.com

PS Jurisdiction: (Name of Villages and Hamlates)-
1). REDDIGUEM, 2)KOTHA REDDIGUEM 3)RAGHAVAPURAM 4.)GOPALPURAM 5)VEMPATIGUDEM 6) ANNERAO PETA 7) SEETHARAM PURA 8).ANNERAP PETA THANDA,9) 10)RANGAPURAM 11) BURAGAGUDEM 12)VELAGALA GUDEM 13).TADIGUDEM 14).REDDIKUNATA 15).MUNDADUGU 16) KOTHA NAGULURU, 17). SAYAN PALEM 18).NAGULU THANDA 19). PATHA NAGULURU, 20) NARUKULLA PADU 21)OBULA PURAM 22)RUDRA VARAM 23) 15.PATHA MANGAPURAM, 24). KUDAPA, 25). BHAVANI PURAM 26).BUDDAVARMA, 27). KUNAPARAJU PARVA, 28) MADDULA PARVA, 29) 18.ALIVELU MANGAPURAM 30.ADIVIKOTHURU, 31) MUCHHINAPALLI