Sri. SLR Someswarao
SI, Veerlupadu PS
Phone.No: 9440796458

 

Brief Information about Veerulapadu PS:

LAND: 08678-286233
SI NO: 9440796458
Mail ID: shoveerulapadu@gmail.com

PS Jurisdiction: (Name of Area/Ward)-
1. Tatigummi, 2. Nandaluru, 3. Jammavaram, 4. Gokarajupalli, 5. Vellanki
6. Dachavaram, 7. Konathalapalli, Pallempalli (H), 8. Veerulapadu
9. Doddadevarapadu, 10. V.Annavaram, 11. Jayanthi, 12. Peddapuram
13. Chavatapalli, 14. Chattannavaram, 15. Alluru, 16. Jujjuru, Rangapuram (H)
17. Chennaraopalem, Timmapuram (H), 18. Narasimharao Palem
19. Jagannadhapuram, 20. Ponnavaram, 21.Gudem Madhavaram, 22. Bodavada